Μήνυμα Προέδρου ΕΕΝΜΑ

Chairman message

Η Ένωση Εφοπλιστών Μεσογειακών Ατμόπλοιων ιδρύθηκε το 1940 με στόχο να αποτελέσει το φορέα εκπροσώπησης του Μεσογειακού στόλου. Στη διάρκεια αυτών των 75 ετών η Ένωση πέρασε από διάφορες περιόδους, ανάπτυξης και ύφεσης, αλλά πάντα επιτελούσε το ρόλο της στη διαχρονική προσπάθεια της βελτίωσης των όρων λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού στόλου μεσογειακών πλοίων.

Στην διάρκεια των χρόνων η Μεσογειακή Ναυτιλία μετεξελίχθηκε, αναβαθμίστηκε, και πρόσφατα μετονομάστηκε σε Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες της ενοποιημένης αγοράς. Έτσι κατά τον ίδιο τρόπο, η Ένωσή μας τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την τάση της εποχής εκσυγχρονίστηκε, μετονομάστηκε, σε αυτό που πλέον εκπροσωπεί, σε Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους της και τις στρατηγικές της.

Προτεραιότητα μας είναι η ενίσχυση της θέσης και του ρόλου της Ένωσης στα Ευρωπαϊκά δρώμενα και η συστηματική της παρουσία και συμμετοχή στα κέντρα όπου διαμορφώνονται οι πολιτικές για την ΝΜΑ. Στο πλαίσιο αυτό και ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, πετύχαμε να δημιουργήσουμε, τη Μόνιμη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου, η οποία λειτουργεί από τα γραφεία της Ένωσης. Παράλληλα, μέσω της διοικητικής ανασυγκρότησης και της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της, η  Ένωση στοχεύει στη παροχή έγκυρης ενημέρωσης για τα εθνικά και ευρωπαϊκά δρώμενα και στη διευθέτηση θεμάτων που απασχολούν τα μέλη μας μέσω συστηματικών παρεμβάσεων.

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Σημαντώνης

Το όραμα μας είναι η Ελληνική ΝΜΑ να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Shortsea.