ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΕΕΝΜΑ με αφορμή την συμπλήρωση 83 χρόνων από την ίδρυση της θεσπίζει το ετήσιο

«Πρόγραμμα Υποτροφιών Ναυτιλιακών Σπουδών»

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ναυτιλιακά και ταυτόχρονα η επιβράβευση της αριστείας.

Η Ε.Ε.Ν.Μ.Α. προκηρύσσει το 9ο πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω υποτροφίες με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30/11/2023 15/12/2023.

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη γραμματεία ΕΕΝΜΑ.

Υποτροφία Ναυτιλιακών Σπουδών «ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ»

Ετήσια υποτροφία, ύψους 5.000 ευρώ, στη μνήμη του αείμνηστου Σπύρου Αλεξανδράτου, Προέδρου της Ένωσης, για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού στη Ναυτιλία για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα διοργάνωσης του ΜΠΣ
 • Ελάχιστο βαθμό πτυχίου 7/10 (ή ανάλογο από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού).
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2022
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2022
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών όπου θα αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, για το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024.
Υποτροφία Ναυτιλιακών Σπουδών «BUREAU VERITAS»

Ετήσια μεταπτυχιακή υποτροφία ύψους 5.000 ευρώ, για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού στη Ναυτιλία για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από τo Bureau Veritas.

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα διοργάνωσης του ΜΠΣ
 • Ελάχιστο βαθμό πτυχίου 7/10 (ή ανάλογο από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού).
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2022
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2022
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών όπου θα αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, για το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Μ. ΣΙΜΟΥ»

Διδακτορική τετραετής υποτροφία ύψους 20.000 ευρώ για φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και ειδικότερα του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Επιστημών εις μνήμην Ευαγγελίας Στεφανιδάκη, για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στις τεχνικές αξιολόγησης και βιωσιμότητας στις ναυτιλιακές αγορές από το ίδρυμα Ευγενίδου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται στη γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «LLOYD’S REGISTER»

Ετήσια μεταπτυχιακή υποτροφία ύψους 5.000 ευρώ, για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού στη Ναυτιλία για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από τo Lloyd’s Register.

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα διοργάνωσης του ΜΠΣ
 • Ελάχιστο βαθμό πτυχίου 7/10 (ή ανάλογο από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού).
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2022
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2022
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών όπου θα αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, για το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «INSB»

Ετήσια μεταπτυχιακή υποτροφία ύψους 3.000 ευρώ, για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού στη Ναυτιλία για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από τo INSB.

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα διοργάνωσης του ΜΠΣ
 • Ελάχιστο βαθμό πτυχίου 7/10 (ή ανάλογο από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού).
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2022
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2022
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών όπου θα αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, για το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «LOAD LINE MARINE SA»

Ετήσια μεταπτυχιακή υποτροφία ύψους 2.000 ευρώ, για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού στη Ναυτιλία για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από τη Load Line Marine SA.

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα διοργάνωσης του ΜΠΣ
 • Ελάχιστο βαθμό πτυχίου 7/10 (ή ανάλογο από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού).
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2022
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2022
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών όπου θα αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, για το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ»

Ετήσια υποτροφία, ύψους 1.500 ευρώ, στη μνήμη της Ευδοξίας Γερασίμου, μητέρας του Νομικού Συμβούλου ΕΕΝΜΑ, κ. Ν. Γερασίμου, στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η υποτροφία θα δοθεί στον Πρωτεύσαντα/στην Πρωτεύσασα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εμπορικού Δικαίου, ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Υποψήφιοι του προγράμματος είναι φοιτητές που βρίσκονται τώρα στο στάδιο της κατάθεσης της διπλωματικής τους εργασίας, η οποία θα αξιολογηθεί από το Πανεπιστήμιο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2023.

Για την υποβολή υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθυνθούν στη συντονιστική επιτροπή του ως άνω μεταπτυχιακού προγράμματος και θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά έως την 30η Νοεμβρίου 2023:

 • Βεβαίωση εγγραφής/παρακολούθησης του εν λόγω Μεταπτυχιακού Προγράμματος
 • Αναλυτική βαθμολογία για τα εξετασθέντα μαθήματα (δεν θα περιλαμβάνεται ο βαθμός της διπλωματικής που θα πρέπει να προσκομίσουν όταν θα έχουν υποστηρίξει)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνη δήλωση μη λήψης υποτροφίας αριστείας από άλλη πηγή.
Υποτροφία BCA - «MSc in Shipping»

Δύο υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "MSc in Shipping Business" από το BCA Οικονομικό Κολέγιο Αθηνών.

Προϋποθέσεις

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν στο πρόγραμμα εφόσον διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα προσόντα:

 • πτυχίο 2nd class honours από Βρετανικό Πανεπιστήμιο, ή
  • πτυχίο από 7,0 και πάνω από ΑΕΙ ή
  • πτυχίο από 7,5 και άνω από Τ.Ε.Ι., ή
  • πτυχίο Αμερικάνικου Πανεπιστημίου με GPA 2,75 και άνω ή ισοδύναμα προσόντα σε σχετικές σπουδές (shipping, business, economics)
  • Αξιωματικοί γέφυρας και μηχανής Εμπορικού Ναυτικού

  Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ/ ή άλλης ισότιμης ιδιωτικής σχολής.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2022
  • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2022
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.).
  • o Βιογραφικό σημείωμα
  • Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με:
   • IELTS: Με βαθμό 6,5 και άνω, με τουλάχιστον 6,0 σε κάθε τμήμα του τεστ
   • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): Με βαθμό C1 και άνω.
   • Cambridge Advanced Certificate in English (CAE): Με βαθμό C και άνω
   • Cambridge First Certificate in English (FCE): με βαθμό b και άνω
   • Examination for the Certificate Proficiency in English (ECPE): με βαθμό Pass και άνω.
   • Pearson Academic (PTE): Με βαθμό 53, με τουλάχιστον 51 σε κάθε τμήμα του τεστ.
   • BCA IELTS Placement Test: Με βαθμό 6,5 και άνω, με τουλάχιστον 6,0 σε κάθε τμήμα του τεστ

  Ο/Η υπότροφος θα πληρώσει 1.200 λίρες Αγγλίας για το FT ή 1.400 για το PT.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ METROPOLITAN COLLEGE - «MSC INTERNATIONAL MARITIME BUSINESS»

Υποτροφία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «MSC International Maritime Business» από το Metropolitan College.

Προϋποθέσεις

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από δημόσια Ανώτατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της Ελλάδας συναφές προς το αντικείμενο της ναυτιλίας, με ελάχιστο βαθμό πτυχίου 7/10.
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Proficiency
 • 2 συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2022
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2022
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.).

Ο/Η υπότροφος θα καταβάλει τα τα royalties του συνεργαζόμενου ιδρύματος.

Υποτροφία RINA

Υποτροφία για εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο RINA Academy από τον RINA HELLAS.

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2022
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2022
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών όπου θα αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.)
 • Βιογραφικό σημείωμα

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποτροφιών, λαμβανομένων υπόψη των ακολούθων κριτηρίων:
 1. Της βαθμολογίας των υποψηφίων σε συνδυασμό με την αξιολογική κατάταξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προέλευσης.
 2. Της κατοχής ή μη άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Προτεραιότητα δίδεται σε φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών.
 3. Της γνώσης ξένων γλωσσών και των αντίστοιχων πτυχίων των υποψηφίων.
 4. Της οικονομικής κατάστασης των υποψηφίων.
 5. Της εκτίμησης της γενικής προσωπικότητας των υποψηφίων βάσει των στοιχείων της αίτησης και βάσει προσωπικής συνέντευξης.
 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

LOGO PRAKTOREIO C