Διοικητικό Συμβούλιο

κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης
Πρόεδρος

κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης

κ. Βασίλειος Τερζής
Α' Αντιπρόεδρος

κ. Βασίλειος Τερζής

κ. Γεώργιος Σουραβλάς
Β' Αντιπρόεδρος

κ. Γεώργιος Σουραβλάς

κ. Γεώργιος Αλεξανδράτος
Γεν. Γραμματέας

κ. Γεώργιος Αλεξανδράτος

κ. Ανδρέας Βαμβακάρης
Ταμίας

κ. Ανδρέας Βαμβακάρης

κ. Αλέξιος Αγγελόπουλος
Μέλος

κ. Αλέξιος Αγγελόπουλος

Dr. Νικόλαος Λιάπης
Μέλος

Dr. Νικόλαος Λιάπης

κ. Δημήτριος Σπυριδάκης
Μέλος

κ. Δημήτριος Σπυριδάκης

κ. Ευστράτιος Τσαλαμανιός
Μέλος

κ. Ευστράτιος Τσαλαμανιός


Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

1. Δανιήλ Ταπεινός
2. Ιωάννης Ψαρράς